Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.070,62
2.055,52
2.070,62
2.036,58
+26,89
+1,32%
22/08 | Αθήνα
11.747,04
11.755,63
11.853,14
11.715,26
-55,81
-0,47%
22/08 | Xetra
2.922,95
2.931,70
2.939,08
2.904,51
-1,48
-0,05%
22/08 | Νέα Υόρκη
20.816,99
20.783,50
21.044,00
20.767,83
-30,08
-0,14%
22/08 | Μιλάνο
1.505,90
1.512,51
1.517,11
1.497,92
-3,92
-0,26%
22/08 | Νέα Υόρκη
5.388,25
5.418,50
5.439,64
5.378,25
-47,22
-0,87%
22/08 | Παρίσι
20.684,00
20.594,50
20.705,50
20.591,50
+55,99
+0,27%
05:01:26 | Τόκυο