Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
15.963,89
16.079,86
16.114,84
15.928,44
-87,34
-0,54%
05/06 | Xetra
4.273,79
4.282,99
4.299,28
4.266,82
-8,58
-0,20%
00:31:09 | Νέα Υόρκη
26.856,85
27.111,30
27.111,30
26.726,37
-211,48
-0,78%
05/06 | Μιλάνο
1.806,71
1.825,77
1.825,77
1.797,27
-24,19
-1,32%
05/06 | Νέα Υόρκη
7.200,91
7.294,81
7.294,81
7.193,37
-69,78
-0,96%
05/06 | Παρίσι
32.465,00
31.995,00
32.485,50
31.930,00
+247,57
+0,77%
08:18:03 | Τόκυο