Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
14.264,56
14.277,75
14.298,81
14.196,77
+3,37
+0,02%
08/12 | Xetra
3.963,51
3.950,58
3.974,19
3.935,83
+29,59
+0,75%
00:07:47 | Νέα Υόρκη
24.207,42
24.277,60
24.299,84
24.103,31
-33,93
-0,14%
08/12 | Μιλάνο
1.813,92
1.815,71
1.833,75
1.808,85
+7,02
+0,39%
08/12 | Νέα Υόρκη
6.647,31
6.677,00
6.679,57
6.629,36
-13,28
-0,20%
08/12 | Παρίσι
27.896,50
27.655,50
27.923,50
27.655,50
+322,07
+1,17%
03:35:00 | Τόκυο