Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.783,19
1.768,61
1.787,35
1.768,61
+14,60
+0,83%
13:21:03 | Αθήνα
11.444,00
11.447,24
11.450,16
11.403,58
+42,03
+0,37%
13:21:37 | Xetra
2.784,70
2.779,12
2.789,88
2.774,06
+4,94
+0,18%
20/02 | Νέα Υόρκη
20.238,50
20.315,50
20.346,50
20.176,50
-65,71
-0,32%
13:20:02 | Μιλάνο
1.582,32
1.574,30
1.583,34
1.573,96
+7,85
+0,50%
20/02 | Νέα Υόρκη
5.201,50
5.199,99
5.207,50
5.185,23
+5,55
+0,11%
13:21:32 | Παρίσι
21.464,23
21.397,00
21.553,35
21.318,74
+32,74
+0,26%
07:59:52 | Τόκυο