Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
18.694,42
18.687,60
18.706,65
18.515,84
+3,10
+0,02%
24/05 | Xetra
5.304,72
5.281,45
5.311,65
5.278,39
+36,88
+0,70%
25/05 | Νέα Υόρκη
34.490,71
34.238,24
34.525,67
34.043,25
+23,04
+0,07%
24/05 | Μιλάνο
2.069,67
2.061,00
2.070,23
2.056,35
+21,26
+1,04%
24/05 | Νέα Υόρκη
8.094,97
8.053,79
8.104,07
8.042,30
-7,36
-0,09%
24/05 | Παρίσι
38.614,50
38.374,50
38.747,00
38.361,50
-497,50
-1,27%
24/05 | Τόκυο