Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
15.603,88
15.694,82
15.728,29
15.456,87
-308,45
-1,94%
21/01 | Xetra
4.397,93
4.471,38
4.494,52
4.395,34
-84,80
-1,89%
21/01 | Νέα Υόρκη
27.061,40
27.171,82
27.315,69
26.807,05
-508,60
-1,84%
21/01 | Μιλάνο
1.987,92
2.022,55
2.043,51
1.987,92
-36,12
-1,78%
21/01 | Νέα Υόρκη
7.068,59
7.088,44
7.122,06
7.013,49
-125,57
-1,75%
21/01 | Παρίσι
27.382,00
27.230,00
27.424,50
27.197,50
-140,26
-0,51%
04:46:57 | Τόκυο