Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.910,95
1.887,26
1.921,46
1.887,26
+31,89
+1,70%
19/01 | Αθήνα
13.815,06
13.935,93
13.940,05
13.804,46
-33,29
-0,24%
19/01 | Xetra
3.798,91
3.781,88
3.804,53
3.780,37
+30,66
+0,81%
19/01 | Νέα Υόρκη
22.441,72
22.635,96
22.650,32
22.427,93
-57,17
-0,25%
19/01 | Μιλάνο
2.151,27
2.125,51
2.152,35
2.125,51
+28,07
+1,32%
19/01 | Νέα Υόρκη
5.598,61
5.647,75
5.655,22
5.592,20
-18,66
-0,33%
19/01 | Παρίσι
28.633,46
28.405,49
28.720,91
28.373,34
+391,25
+1,39%
19/01 | Τόκυο