Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.243,31
2.243,81
2.262,98
2.229,84
+11,47
+0,51%
13/12 | Αθήνα
13.282,72
13.388,04
13.423,41
13.255,55
+61,08
+0,46%
13/12 | Xetra
3.168,80
3.164,83
3.182,68
3.156,51
+0,23
+0,01%
13/12 | Νέα Υόρκη
1.637,50
1.641,50
1.652,50
1.631,00
-9,45
-0,57%
13/12 | Νέα Υόρκη
5.919,02
5.971,00
5.972,17
5.907,22
+34,76
+0,59%
13/12 | Παρίσι
24.023,10
23.934,00
24.050,04
23.775,73
+598,29
+2,55%
13/12 | Τόκυο