Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.478,71
1.487,66
1.491,56
1.474,44
-40,94
-2,69%
16:59:31 | Αθήνα
12.656,75
12.735,45
12.748,15
12.595,75
-18,13
-0,14%
17:54:36 | Xetra
3.345,60
3.356,17
3.361,50
3.342,66
-5,68
-0,17%
17:54:34 | Νέα Υόρκη
19.610,50
19.626,50
19.671,50
19.447,50
+94,07
+0,48%
17:54:36 | Μιλάνο
1.588,20
1.572,95
1.594,05
1.572,95
+22,12
+1,41%
17:54:34 | Νέα Υόρκη
4.900,49
4.912,84
4.938,12
4.878,00
+10,97
+0,22%
17:54:28 | Παρίσι
22.329,94
22.433,78
22.436,16
22.204,61
-88,21
-0,39%
07/08 | Τόκυο