Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.179,53
2.155,51
2.179,53
2.131,23
+17,25
+0,80%
26/06 | Αθήνα
12.245,32
12.201,34
12.315,84
12.189,49
+16,88
+0,14%
26/06 | Xetra
2.913,78
2.927,68
2.932,59
2.912,99
-3,60
-0,12%
26/06 | Νέα Υόρκη
21.057,14
21.086,50
21.239,54
21.020,47
-71,27
-0,34%
26/06 | Μιλάνο
1.517,99
1.527,55
1.531,94
1.517,59
-3,89
-0,26%
26/06 | Νέα Υόρκη
5.500,72
5.499,69
5.531,45
5.497,22
-13,85
-0,25%
26/06 | Παρίσι
21.300,50
21.137,50
21.317,00
21.110,50
+213,91
+1,01%
08:55:46 | Τόκυο