Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.198,89
2.199,47
2.206,05
2.197,38
+5,18
+0,24%
12:16:06 | Αθήνα
15.685,25
15.760,45
15.793,05
15.669,05
+33,50
+0,21%
12:16:06 | Xetra
4.473,76
4.477,09
4.485,87
4.443,80
-6,94
-0,15%
16/09 | Νέα Υόρκη
26.025,00
26.107,00
26.162,00
26.010,00
+61,07
+0,24%
12:15:59 | Μιλάνο
2.236,28
2.234,31
2.242,84
2.217,35
+1,83
+0,08%
16/09 | Νέα Υόρκη
6.659,00
6.675,00
6.697,05
6.655,26
+36,41
+0,55%
12:16:01 | Παρίσι
30.500,05
30.387,54
30.541,99
30.358,93
+176,71
+0,58%
09:00:01 | Τόκυο