Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.191,09
2.189,74
2.196,67
2.183,73
+7,01
+0,32%
13:08:36 | Αθήνα
15.254,15
15.246,20
15.281,60
15.235,75
+45,00
+0,30%
13:09:08 | Xetra
4.124,66
4.141,58
4.151,69
4.120,87
-16,93
-0,41%
14/04 | Νέα Υόρκη
24.585,50
24.589,50
24.639,50
24.570,50
+10,76
+0,04%
13:08:06 | Μιλάνο
2.249,21
2.230,16
2.272,85
2.230,16
+20,29
+0,91%
14/04 | Νέα Υόρκη
6.224,24
6.221,00
6.230,00
6.209,93
+15,66
+0,25%
13:09:06 | Παρίσι
29.642,69
29.573,90
29.787,66
29.558,55
+21,70
+0,07%
09:00:00 | Τόκυο