Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
13.003,35
13.089,99
13.132,36
12.946,76
-228,47
-1,73%
29/06 | Xetra
3.818,83
3.825,09
3.836,50
3.799,02
-2,72
-0,07%
00:16:41 | Νέα Υόρκη
21.833,50
21.861,50
21.974,57
21.744,26
-267,73
-1,21%
29/06 | Μιλάνο
1.719,37
1.737,83
1.737,83
1.703,80
-19,47
-1,12%
29/06 | Νέα Υόρκη
6.031,48
6.021,69
6.071,91
5.995,75
-54,54
-0,90%
29/06 | Παρίσι
26.393,04
26.753,28
26.753,28
26.324,31
-411,56
-1,54%
08:59:57 | Τόκυο