Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.462,50
1.471,40
1.474,13
1.460,85
-8,01
-0,54%
21/10 | Αθήνα
12.557,64
12.764,45
12.765,05
12.545,59
-179,31
-1,41%
21/10 | Xetra
3.435,56
3.439,91
3.464,86
3.433,06
-7,56
-0,22%
21/10 | Νέα Υόρκη
19.085,95
19.526,44
19.527,96
19.083,32
-396,18
-2,03%
21/10 | Μιλάνο
1.604,15
1.618,34
1.621,88
1.603,92
-13,55
-0,84%
21/10 | Νέα Υόρκη
4.853,95
4.945,33
4.945,33
4.849,01
-75,33
-1,53%
21/10 | Παρίσι
23.457,50
23.524,50
23.539,50
23.446,50
-181,96
-0,77%
05:51:09 | Τόκυο