Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.571,00
1.557,42
1.580,52
1.555,02
+22,42
+1,45%
17:14:11 | Αθήνα
11.222,19
11.143,53
11.239,62
11.112,02
+155,78
+1,41%
17:51:37 | Xetra
2.659,15
2.656,62
2.665,88
2.651,14
+17,26
+0,65%
17:51:37 | Νέα Υόρκη
18.681,50
18.646,50
18.783,50
18.511,50
+210,12
+1,14%
17:51:28 | Μιλάνο
1.490,30
1.474,62
1.491,86
1.473,33
+18,51
+1,26%
17:51:31 | Νέα Υόρκη
4.966,20
4.953,01
4.972,50
4.929,50
+41,31
+0,84%
17:51:30 | Παρίσι
21.507,54
21.233,50
21.555,61
21.243,38
-75,58
-0,35%
07:59:59 | Τόκυο