Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.001,93
1.999,47
2.011,08
1.991,48
+0,45
+0,02%
17:10:40 | Αθήνα
12.282,60
12.311,35
12.321,79
12.236,14
-30,56
-0,25%
18:34:58 | Xetra
2.928,95
2.926,14
2.933,38
2.912,88
+1,70
+0,06%
22:56:02 | Νέα Υόρκη
21.719,88
21.684,50
21.776,05
21.652,57
-4,56
-0,02%
18:34:59 | Μιλάνο
1.576,72
1.581,29
1.582,29
1.562,45
-14,52
-0,91%
22:56:04 | Νέα Υόρκη
5.557,67
5.575,50
5.571,86
5.538,30
-18,39
-0,33%
18:34:58 | Παρίσι
22.307,58
22.196,00
22.334,69
22.155,23
+107,58
+0,48%
09:00:00 | Τόκυο