Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1.651,64
1.645,17
1.655,02
1.627,42
+8,97
+0,55%
18/01 | Αθήνα
11.205,54
10.990,28
11.216,82
10.993,83
+286,92
+2,63%
18/01 | Xetra
2.670,71
2.656,38
2.675,47
2.647,58
+34,75
+1,32%
18/01 | Νέα Υόρκη
19.708,06
19.609,50
19.723,00
19.542,96
+237,68
+1,22%
18/01 | Μιλάνο
1.483,51
1.477,84
1.488,10
1.469,13
+17,82
+1,22%
18/01 | Νέα Υόρκη
4.875,93
4.828,14
4.881,57
4.824,26
+81,57
+1,70%
18/01 | Παρίσι
20.666,07
20.478,00
20.682,12
20.454,13
+263,80
+1,29%
18/01 | Τόκυο