Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
12.215,06
12.216,04
12.219,45
12.169,94
+52,05
+0,43%
11:26:36 | Xetra
2.818,37
2.824,08
2.827,95
2.802,49
-21,59
-0,76%
15/08 | Νέα Υόρκη
20.550,47
20.682,50
20.901,39
20.488,00
-355,88
-1,70%
11:26:35 | Μιλάνο
1.670,67
1.686,31
1.691,60
1.663,53
-21,91
-1,29%
15/08 | Νέα Υόρκη
5.327,43
5.324,68
5.329,17
5.306,50
+22,21
+0,42%
11:26:28 | Παρίσι
22.213,00
21.973,00
22.240,50
21.880,50
+8,78
+0,04%
08:59:58 | Τόκυο