Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
11.333,44
11.368,53
11.395,14
11.227,38
-190,90
-1,66%
15:11:45 | Xetra
2.755,88
2.775,62
2.778,94
2.749,22
-11,90
-0,43%
22/10 | Νέα Υόρκη
18.893,50
18.770,50
18.958,50
18.708,50
-72,72
-0,38%
15:11:44 | Μιλάνο
1.539,50
1.548,99
1.551,36
1.535,78
-2,54
-0,16%
22/10 | Νέα Υόρκη
5.002,62
4.992,41
5.011,22
4.961,19
-50,69
-1,00%
15:11:45 | Παρίσι
22.005,00
22.398,00
22.398,00
21.988,00
-609,82
-2,70%
09:00:01 | Τόκυο