Ζωντανoί Δείκτες
Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
12.915,15
12.911,43
12.917,31
12.907,40
+60,06
+0,47%
10:02:22 | Xetra
2.727,76
2.727,38
2.731,97
2.707,38
-5,53
-0,20%
24/05 | Νέα Υόρκη
22.742,55
22.802,50
22.802,50
22.720,50
-6,53
-0,03%
10:02:23 | Μιλάνο
1.628,19
1.625,55
1.631,44
1.613,89
+0,58
+0,04%
24/05 | Νέα Υόρκη
5.569,53
5.571,50
5.572,78
5.568,50
+21,08
+0,38%
10:02:22 | Παρίσι
22.463,00
22.371,00
22.512,50
22.313,50
+25,99
+0,12%
08:59:59 | Τόκυο