Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.784,70
2.779,12
2.789,88
2.774,06
+4,94
+0,18%
20/02 | Νέα Υόρκη
11.444,24
11.447,24
11.450,16
11.403,58
+42,27
+0,37%
13:21:34 | Xetra
20.238,50
20.315,50
20.346,50
20.176,50
-65,71
-0,32%
13:20:02 | Μιλάνο