Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.168,80
3.164,83
3.182,68
3.156,51
+0,23
+0,01%
13/12 | Νέα Υόρκη
13.282,72
13.388,04
13.423,41
13.255,55
+61,08
+0,46%
13/12 | Xetra