Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.599,95
2.624,45
2.635,07
2.593,84
-50,59
-1,91%
14/12 | Νέα Υόρκη
10.865,77
10.809,49
10.903,39
10.733,75
-58,93
-0,54%
14/12 | Xetra
18.910,79
18.867,50
18.968,26
18.734,42
-138,04
-0,72%
14/12 | Μιλάνο