Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.634,56
2.680,98
2.683,55
2.617,32
-35,73
-1,34%
24/04 | Νέα Υόρκη
12.550,82
12.589,62
12.647,16
12.481,30
-21,57
-0,17%
24/04 | Xetra
24.035,49
23.952,50
24.073,69
23.933,99
+52,97
+0,22%
24/04 | Μιλάνο