Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.818,37
2.824,08
2.827,95
2.802,49
-21,59
-0,76%
15/08 | Νέα Υόρκη
12.215,05
12.216,04
12.219,45
12.169,94
+52,04
+0,43%
11:26:33 | Xetra
20.550,47
20.682,50
20.901,39
20.488,00
-355,88
-1,70%
11:26:35 | Μιλάνο