Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.810,30
2.805,08
2.810,33
2.798,08
+12,27
+0,44%
19/01 | Νέα Υόρκη
13.434,45
13.280,50
13.445,47
13.294,81
+153,02
+1,15%
19/01 | Xetra
23.749,22
23.624,50
23.866,60
23.602,68
+118,41
+0,50%
19/01 | Μιλάνο
5.526,51
5.492,50
5.528,89
5.490,32
+31,68
+0,58%
19/01 | Παρίσι