Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.913,78
2.927,68
2.932,59
2.912,99
-3,60
-0,12%
26/06 | Νέα Υόρκη
12.245,32
12.201,34
12.315,84
12.189,49
+16,88
+0,14%
26/06 | Xetra
21.057,14
21.086,50
21.239,54
21.020,47
-71,27
-0,34%
26/06 | Μιλάνο