Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
3.295,47
3.332,16
3.333,18
3.281,53
-30,07
-0,90%
24/01 | Νέα Υόρκη
13.576,68
13.490,09
13.604,85
13.510,79
+188,26
+1,41%
24/01 | Xetra