Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.930,74
2.926,14
2.933,38
2.912,88
+3,49
+0,12%
22:40:27 | Νέα Υόρκη
12.282,60
12.311,35
12.321,79
12.236,14
-30,56
-0,25%
18:34:58 | Xetra
21.719,88
21.684,50
21.776,05
21.652,57
-4,56
-0,02%
18:34:59 | Μιλάνο