Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.755,88
2.775,62
2.778,94
2.749,22
-11,90
-0,43%
22/10 | Νέα Υόρκη
11.337,81
11.368,53
11.395,14
11.227,38
-186,53
-1,62%
14:14:07 | Xetra
18.913,50
18.770,50
18.958,50
18.708,50
-52,72
-0,28%
14:14:05 | Μιλάνο