Όνομα
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
2.922,95
2.931,70
2.939,08
2.904,51
-1,48
-0,05%
22/08 | Νέα Υόρκη
11.747,04
11.755,63
11.853,14
11.715,26
-55,81
-0,47%
22/08 | Xetra
20.816,99
20.783,50
21.044,00
20.767,83
-30,08
-0,14%
22/08 | Μιλάνο