Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1354
1,1358
1,1356
1,1367
1,1376
1,1348
-0,0012
-0,11%
09:10:27 | Νόμισμα
0,8949
0,8955
0,8952
0,8957
0,8966
0,8949
-0,0006
-0,07%
09:10:22 | Νόμισμα
122,66
122,73
122,70
122,50
122,81
122,42
+0,19
+0,15%
09:10:25 | Νόμισμα
1,1129
1,1138
1,1134
1,1117
1,1141
1,1115
+0,0016
+0,14%
09:10:24 | Νόμισμα
1,4907
1,4918
1,4913
1,4921
1,4932
1,4904
-0,0009
-0,06%
09:10:29 | Νόμισμα
1,6238
1,6247
1,6243
1,6269
1,6286
1,6226
-0,0028
-0,17%
09:10:30 | Νόμισμα