Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1029
1,1030
1,1030
1,1019
1,1037
1,1021
+0,0007
+0,06%
04:41:58 | Νόμισμα
0,8447
0,8449
0,8448
0,8429
0,8450
0,8430
+0,0021
+0,25%
04:41:56 | Νόμισμα
120,09
120,12
120,11
120,40
120,30
119,94
-0,35
-0,29%
04:41:58 | Νόμισμα
1,0700
1,0709
1,0705
1,0707
1,0711
1,0693
+0,0002
+0,01%
04:41:58 | Νόμισμα
1,4513
1,4520
1,4517
1,4489
1,4524
1,4493
+0,0026
+0,18%
04:41:58 | Νόμισμα
1,6208
1,6216
1,6212
1,6170
1,6219
1,6170
+0,0059
+0,37%
04:41:55 | Νόμισμα