Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1464
1,1465
1,1465
1,1465
1,1486
1,1439
0,0000
0,00%
14:37:44 | Νόμισμα
0,8831
0,8833
0,8832
0,8848
0,8848
0,8820
-0,0016
-0,18%
14:37:36 | Νόμισμα
128,70
128,72
128,71
129,35
129,38
128,60
-0,64
-0,49%
14:37:40 | Νόμισμα
1,1415
1,1416
1,1416
1,1420
1,1427
1,1401
-0,0004
-0,04%
14:37:44 | Νόμισμα
1,5030
1,5030
1,5030
1,5020
1,5048
1,4996
+0,0010
+0,07%
14:37:36 | Νόμισμα
1,6223
1,6226
1,6225
1,6187
1,6227
1,6179
+0,0038
+0,23%
14:37:44 | Νόμισμα