Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1170
1,1172
1,1171
1,1124
1,1173
1,1115
+0,0049
+0,44%
18/10 | Νόμισμα
0,8610
0,8613
0,8612
0,8629
0,8664
0,8604
-0,0016
-0,18%
18/10 | Νόμισμα
121,09
121,15
121,12
120,84
121,15
120,67
+0,28
+0,23%
18/10 | Νόμισμα
1,0991
1,1000
1,0996
1,0987
1,1010
1,0975
+0,0013
+0,11%
18/10 | Νόμισμα
1,4659
1,4668
1,4664
1,4609
1,4666
1,4604
+0,0053
+0,36%
18/10 | Νόμισμα
1,6288
1,6299
1,6294
1,6299
1,6310
1,6260
-0,0003
-0,02%
18/10 | Νόμισμα