Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1120
1,1124
1,1122
1,1128
1,1200
1,1112
-0,0006
-0,05%
13/12 | Νόμισμα
0,8343
0,8348
0,8346
0,8450
0,8456
0,8277
-0,0106
-1,25%
13/12 | Νόμισμα
121,60
121,67
121,64
121,62
122,66
121,47
+0,02
+0,01%
13/12 | Νόμισμα
1,0941
1,0948
1,0945
1,0960
1,1038
1,0933
-0,0016
-0,14%
13/12 | Νόμισμα
1,4639
1,4650
1,4645
1,4669
1,4746
1,4639
-0,0025
-0,17%
13/12 | Νόμισμα
1,6170
1,6178
1,6174
1,6104
1,6235
1,6099
+0,0070
+0,43%
13/12 | Νόμισμα