Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1763
1,1765
1,1764
1,1786
1,1801
1,1741
-0,0022
-0,19%
18:29:42 | Νόμισμα
0,8990
0,8994
0,8992
0,9038
0,9033
0,8984
-0,0049
-0,54%
18:29:44 | Νόμισμα
124,42
124,46
124,44
124,83
124,91
124,42
-0,44
-0,35%
18:29:42 | Νόμισμα
1,0761
1,0770
1,0766
1,0752
1,0796
1,0751
+0,0009
+0,08%
18:29:42 | Νόμισμα
1,5707
1,5710
1,5709
1,5779
1,5793
1,5700
-0,0078
-0,49%
18:29:39 | Νόμισμα
1,6433
1,6438
1,6436
1,6454
1,6478
1,6399
-0,0026
-0,15%
18:29:44 | Νόμισμα