Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1376
1,1378
1,1377
1,1347
1,1398
1,1301
+0,0030
+0,26%
11:26:17 | Νόμισμα
0,8955
0,8957
0,8956
0,8938
0,8959
0,8934
+0,0018
+0,20%
11:26:24 | Νόμισμα
126,03
126,05
126,04
125,67
126,37
125,28
+0,37
+0,29%
11:26:17 | Νόμισμα
1,1296
1,1298
1,1297
1,1274
1,1305
1,1264
+0,0023
+0,20%
11:26:24 | Νόμισμα
1,4925
1,4928
1,4926
1,4912
1,4950
1,4904
+0,0014
+0,09%
11:26:28 | Νόμισμα
1,5645
1,5648
1,5646
1,5676
1,5724
1,5644
-0,0030
-0,19%
11:26:24 | Νόμισμα