Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1341
1,1342
1,1342
1,1336
1,1364
1,1320
+0,0007
+0,06%
13:48:50 | Νόμισμα
0,8691
0,8697
0,8694
0,8684
0,8704
0,8666
+0,0010
+0,12%
13:48:56 | Νόμισμα
125,60
125,62
125,61
125,64
125,87
125,31
-0,03
-0,02%
13:48:50 | Νόμισμα
1,1353
1,1357
1,1355
1,1344
1,1368
1,1341
+0,0012
+0,11%
13:48:50 | Νόμισμα
1,4959
1,4966
1,4963
1,4933
1,4985
1,4931
+0,0030
+0,20%
13:48:50 | Νόμισμα
1,5946
1,5950
1,5948
1,5820
1,5990
1,5742
+0,0128
+0,81%
13:48:50 | Νόμισμα