Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1647
1,1649
1,1648
1,1603
1,1675
1,1601
+0,0045
+0,39%
15:39:45 | Νόμισμα
0,8768
0,8770
0,8769
0,8763
0,8799
0,8726
+0,0006
+0,07%
15:39:36 | Νόμισμα
128,21
128,24
128,23
127,63
128,60
127,50
+0,60
+0,47%
15:40:01 | Νόμισμα
1,1529
1,1532
1,1530
1,1509
1,1551
1,1500
+0,0021
+0,18%
15:40:01 | Νόμισμα
1,5537
1,5540
1,5539
1,5449
1,5582
1,5434
+0,0090
+0,58%
15:40:01 | Νόμισμα
1,5674
1,5677
1,5675
1,5727
1,5755
1,5662
-0,0052
-0,33%
15:40:01 | Νόμισμα