Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1131
1,1135
1,1133
1,1158
1,1163
1,1119
-0,0019
-0,17%
22:57:01 | Νόμισμα
0,8633
0,8638
0,8636
0,8642
0,8655
0,8627
-0,0007
-0,08%
22:57:01 | Νόμισμα
124,29
124,38
124,34
125,16
125,19
124,12
-0,76
-0,60%
22:57:01 | Νόμισμα
1,1356
1,1365
1,1361
1,1385
1,1392
1,1356
-0,0018
-0,15%
22:56:56 | Νόμισμα
1,5013
1,5021
1,5017
1,5051
1,5064
1,5006
-0,0026
-0,17%
22:57:00 | Νόμισμα
1,5867
1,5878
1,5873
1,5904
1,5928
1,5869
-0,0023
-0,14%
22:56:56 | Νόμισμα