Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2232
1,2234
1,2233
1,2233
1,2235
1,2231
0,0000
0,00%
01:29:41 | Νόμισμα
0,8748
0,8751
0,8750
0,8751
0,8753
0,8749
-0,0001
-0,01%
01:27:25 | Νόμισμα
133,12
133,15
133,13
133,12
133,19
133,09
+0,01
+0,01%
01:33:02 | Νόμισμα
1,1976
1,1977
1,1976
1,1974
1,1980
1,1972
+0,0002
+0,02%
01:32:17 | Νόμισμα
1,5688
1,5690
1,5689
1,5698
1,5698
1,5686
-0,0009
-0,06%
01:33:04 | Νόμισμα
1,6090
1,6092
1,6091
1,6088
1,6094
1,6085
+0,0003
+0,02%
01:31:10 | Νόμισμα