Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
37,9300
37,9500
1,2223
1,2238
1,2296
1,2215
-0,0015
-0,12%
19/01 | Νόμισμα
0,8826
0,8827
0,8827
0,8805
0,8846
0,8805
+0,0022
+0,25%
19/01 | Νόμισμα
135,44
135,46
135,45
135,94
136,05
135,19
-0,49
-0,36%
19/01 | Νόμισμα
1,1777
1,1780
1,1778
1,1736
1,1780
1,1712
+0,0042
+0,36%
19/01 | Νόμισμα
1,5268
1,5275
1,5272
1,5201
1,5292
1,5181
+0,0071
+0,47%
19/01 | Νόμισμα
1,5280
1,5286
1,5283
1,5299
1,5326
1,5271
-0,0016
-0,10%
19/01 | Νόμισμα