Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1305
1,1307
1,1306
1,1361
1,1400
1,1270
-0,0055
-0,48%
14/12 | Νόμισμα
0,8984
0,8985
0,8984
0,8973
0,9005
0,8961
+0,0011
+0,12%
14/12 | Νόμισμα
128,18
128,20
128,19
129,09
129,13
127,99
-0,90
-0,70%
14/12 | Νόμισμα
1,1282
1,1285
1,1284
1,1296
1,1296
1,1242
-0,0012
-0,11%
14/12 | Νόμισμα
1,5130
1,5136
1,5133
1,5170
1,5202
1,5085
-0,0037
-0,24%
14/12 | Νόμισμα
1,5758
1,5765
1,5762
1,5721
1,5823
1,5715
+0,0041
+0,26%
14/12 | Νόμισμα