Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1073
1,1077
1,1075
1,1078
1,1086
1,1074
-0,0003
-0,03%
05:20:49 | Νόμισμα
0,9047
0,9049
0,9048
0,9040
0,9052
0,9039
+0,0008
+0,09%
05:20:48 | Νόμισμα
117,94
117,97
117,96
117,89
118,16
117,89
+0,07
+0,06%
05:20:47 | Νόμισμα
1,0903
1,0909
1,0906
1,0895
1,0912
1,0897
+0,0011
+0,10%
05:20:47 | Νόμισμα
1,4745
1,4751
1,4748
1,4734
1,4751
1,4728
+0,0012
+0,08%
05:20:44 | Νόμισμα
1,6384
1,6389
1,6387
1,6392
1,6419
1,6384
-0,0006
-0,03%
05:20:44 | Νόμισμα