Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1965
1,1969
1,1967
1,1978
1,1995
1,1962
-0,0011
-0,09%
14:45:31 | Νόμισμα
1,3782
1,3784
1,3783
1,3779
1,3809
1,3763
+0,0005
+0,04%
14:45:35 | Νόμισμα
108,79
108,80
108,80
108,90
108,99
108,67
-0,12
-0,11%
14:45:33 | Νόμισμα
0,9232
0,9236
0,9234
0,9225
0,9241
0,9215
+0,0010
+0,11%
14:45:29 | Νόμισμα
0,7743
0,7746
0,7745
0,7726
0,7762
0,7706
+0,0025
+0,32%
14:45:33 | Νόμισμα
0,8680
0,8686
0,8683
0,8690
0,8700
0,8678
-0,0007
-0,08%
14:45:30 | Νόμισμα
1,2491
1,2495
1,2493
1,2519
1,2529
1,2474
-0,0027
-0,22%
14:45:32 | Νόμισμα
0,7154
0,7158
0,7156
0,7138
0,7181
0,7136
+0,0018
+0,25%
14:45:36 | Νόμισμα