Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1840
1,1844
1,1842
1,1860
1,1866
1,1839
-0,0019
-0,16%
07:31:07 | Νόμισμα
1,3129
1,3130
1,3130
1,3148
1,3154
1,3125
-0,0015
-0,11%
07:31:10 | Νόμισμα
104,70
104,71
104,71
104,58
104,76
104,54
+0,15
+0,14%
07:31:09 | Νόμισμα
0,9063
0,9073
0,9068
0,9053
0,9072
0,9046
+0,0015
+0,17%
07:31:13 | Νόμισμα
0,7087
0,7088
0,7088
0,7116
0,7120
0,7086
-0,0030
-0,41%
07:31:10 | Νόμισμα
0,9018
0,9022
0,9020
0,9016
0,9031
0,9014
+0,0005
+0,06%
07:31:10 | Νόμισμα
1,3170
1,3174
1,3172
1,3141
1,3178
1,3136
+0,0027
+0,21%
07:31:06 | Νόμισμα
0,6647
0,6648
0,6648
0,6652
0,6658
0,6633
-0,0005
-0,07%
07:30:44 | Νόμισμα