Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1352
1,1357
1,1355
1,1336
1,1364
1,1320
+0,0020
+0,17%
14:49:30 | Νόμισμα
1,3074
1,3079
1,3077
1,3049
1,3089
1,3027
+0,0028
+0,21%
14:49:29 | Νόμισμα
110,70
110,72
110,71
110,84
110,88
110,60
-0,14
-0,13%
14:49:32 | Νόμισμα
1,0006
1,0007
1,0007
1,0007
1,0023
0,9999
-0,0002
-0,02%
14:49:25 | Νόμισμα
0,7108
0,7110
0,7109
0,7163
0,7207
0,7086
-0,0054
-0,75%
14:49:28 | Νόμισμα
0,8680
0,8683
0,8682
0,8684
0,8704
0,8666
-0,0003
-0,03%
14:49:29 | Νόμισμα
1,3170
1,3174
1,3172
1,3175
1,3209
1,3161
-0,0002
-0,02%
14:49:33 | Νόμισμα
0,6818
0,6819
0,6819
0,6855
0,6877
0,6806
-0,0037
-0,53%
14:49:24 | Νόμισμα