Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1330
1,1331
1,1330
1,1341
1,1345
1,1328
-0,0010
-0,08%
06:18:47 | Νόμισμα
1,3557
1,3558
1,3557
1,3554
1,3566
1,3547
+0,0004
+0,03%
06:18:49 | Νόμισμα
113,86
113,87
113,86
113,64
113,94
113,65
+0,19
+0,16%
06:18:46 | Νόμισμα
0,9138
0,9142
0,9140
0,9117
0,9143
0,9114
+0,0028
+0,31%
06:18:44 | Νόμισμα
0,7181
0,7182
0,7182
0,7173
0,7188
0,7172
-0,0002
-0,02%
06:18:46 | Νόμισμα
0,8355
0,8359
0,8357
0,8364
0,8373
0,8355
-0,0007
-0,08%
06:18:49 | Νόμισμα
1,2557
1,2558
1,2557
1,2581
1,2581
1,2557
-0,0024
-0,19%
06:18:47 | Νόμισμα
0,6718
0,6719
0,6719
0,6708
0,6728
0,6707
-0,0002
-0,02%
06:18:45 | Νόμισμα