Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1071
1,1075
1,1073
1,1078
1,1086
1,1072
-0,0005
-0,05%
06:10:09 | Νόμισμα
1,2239
1,2240
1,2240
1,2249
1,2260
1,2235
-0,0011
-0,09%
06:10:08 | Νόμισμα
106,55
106,58
106,57
106,42
106,62
106,40
+0,15
+0,14%
06:10:09 | Νόμισμα
0,9847
0,9849
0,9848
0,9836
0,9852
0,9833
+0,0013
+0,13%
06:10:07 | Νόμισμα
0,6761
0,6763
0,6762
0,6756
0,6765
0,6746
+0,0006
+0,09%
06:10:11 | Νόμισμα
0,9044
0,9050
0,9047
0,9040
0,9052
0,9039
+0,0007
+0,08%
06:10:09 | Νόμισμα
1,3311
1,3315
1,3313
1,3300
1,3319
1,3290
+0,0011
+0,08%
06:10:09 | Νόμισμα
0,6390
0,6394
0,6392
0,6366
0,6397
0,6365
+0,0029
+0,46%
06:10:04 | Νόμισμα