Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1356
1,1357
1,1357
1,1367
1,1376
1,1348
-0,0012
-0,10%
09:49:36 | Νόμισμα
1,2676
1,2680
1,2678
1,2685
1,2699
1,2669
-0,0010
-0,08%
09:49:38 | Νόμισμα
108,11
108,12
108,12
107,78
108,16
107,66
+0,35
+0,32%
09:49:39 | Νόμισμα
0,9806
0,9810
0,9808
0,9778
0,9815
0,9774
+0,0028
+0,29%
09:49:38 | Νόμισμα
0,6989
0,6991
0,6990
0,6985
0,7000
0,6984
+0,0007
+0,10%
09:49:37 | Νόμισμα
0,8956
0,8960
0,8958
0,8957
0,8966
0,8949
0,0000
0,00%
09:49:38 | Νόμισμα
1,3127
1,3131
1,3129
1,3125
1,3139
1,3115
+0,0004
+0,03%
09:49:39 | Νόμισμα
0,6673
0,6675
0,6674
0,6676
0,6687
0,6672
-0,0004
-0,06%
09:49:40 | Νόμισμα