Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1120
1,1124
1,1122
1,1128
1,1200
1,1112
-0,0006
-0,05%
13/12 | Νόμισμα
1,3324
1,3328
1,3326
1,3166
1,3515
1,3163
+0,0164
+1,25%
13/12 | Νόμισμα
109,32
109,35
109,34
109,29
109,71
109,21
+0,05
+0,04%
13/12 | Νόμισμα
0,9840
0,9843
0,9842
0,9849
0,9863
0,9808
-0,0008
-0,08%
13/12 | Νόμισμα
0,6875
0,6877
0,6876
0,6907
0,6939
0,6864
-0,0032
-0,46%
13/12 | Νόμισμα
0,8343
0,8348
0,8346
0,8450
0,8456
0,8277
-0,0106
-1,25%
13/12 | Νόμισμα
1,3165
1,3170
1,3168
1,3184
1,3205
1,3149
-0,0015
-0,11%
13/12 | Νόμισμα
0,6598
0,6602
0,6600
0,6595
0,6637
0,6582
+0,0005
+0,08%
13/12 | Νόμισμα