Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1781
1,1782
1,1782
1,1760
1,1787
1,1759
+0,0018
+0,15%
13:54:25 | Νόμισμα
1,3793
1,3797
1,3795
1,3790
1,3813
1,3776
+0,0007
+0,05%
13:54:21 | Νόμισμα
109,95
109,98
109,96
109,76
110,00
109,67
+0,26
+0,24%
13:54:26 | Νόμισμα
0,9273
0,9276
0,9275
0,9275
0,9282
0,9259
-0,0001
-0,01%
13:54:27 | Νόμισμα
0,7300
0,7302
0,7301
0,7290
0,7322
0,7282
+0,0012
+0,16%
13:54:27 | Νόμισμα
0,8539
0,8543
0,8541
0,8527
0,8554
0,8522
+0,0011
+0,13%
13:54:28 | Νόμισμα
1,2662
1,2666
1,2664
1,2678
1,2691
1,2637
-0,0017
-0,13%
13:54:22 | Νόμισμα
0,7066
0,7068
0,7067
0,7074
0,7088
0,7060
+0,0004
+0,06%
13:54:21 | Νόμισμα