Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0638
1,0642
1,0640
1,0725
1,0730
1,0623
-0,0084
-0,78%
12/04 | Νόμισμα
1,2449
1,2450
1,2450
1,2553
1,2559
1,2427
-0,0101
-0,80%
12/04 | Νόμισμα
153,28
153,31
153,29
153,26
153,40
152,59
+0,03
+0,02%
12/04 | Νόμισμα
0,9140
0,9144
0,9142
0,9098
0,9148
0,9093
+0,0044
+0,48%
12/04 | Νόμισμα
0,6460
0,6464
0,6462
0,6537
0,6543
0,6456
-0,0074
-1,13%
12/04 | Νόμισμα
0,8545
0,8550
0,8547
0,8544
0,8554
0,8528
+0,0003
+0,04%
12/04 | Νόμισμα
1,3771
1,3776
1,3773
1,3687
1,3787
1,3682
+0,0085
+0,62%
12/04 | Νόμισμα
0,5936
0,5937
0,5936
0,5997
0,6011
0,5934
-0,0059
-0,98%
12/04 | Νόμισμα