Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1747
1,1750
1,1749
1,1786
1,1801
1,1741
-0,0038
-0,32%
19:23:09 | Νόμισμα
1,3075
1,3079
1,3077
1,3041
1,3104
1,3020
+0,0026
+0,20%
19:23:04 | Νόμισμα
105,91
105,92
105,92
105,94
106,21
105,72
0,01
0,00%
19:23:11 | Νόμισμα
0,9152
0,9153
0,9153
0,9128
0,9185
0,9121
+0,0030
+0,32%
19:23:07 | Νόμισμα
0,7156
0,7157
0,7157
0,7160
0,7185
0,7140
-0,0001
-0,01%
19:23:09 | Νόμισμα
0,8981
0,8985
0,8983
0,9038
0,9033
0,8981
-0,0058
-0,64%
19:23:04 | Νόμισμα
1,3347
1,3351
1,3349
1,3376
1,3395
1,3332
-0,0034
-0,25%
19:23:08 | Νόμισμα
0,6584
0,6586
0,6585
0,6609
0,6613
0,6578
-0,0017
-0,26%
19:23:14 | Νόμισμα