Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,2135
1,2137
1,2136
1,2126
1,2146
1,2124
+0,0008
+0,07%
03:16:02 | Νόμισμα
1,3636
1,3637
1,3637
1,3628
1,3651
1,3628
+0,0009
+0,06%
03:16:06 | Νόμισμα
103,84
103,87
103,86
103,89
103,95
103,83
-0,04
-0,03%
03:16:05 | Νόμισμα
0,8879
0,8889
0,8884
0,8884
0,8897
0,8874
-0,0001
-0,01%
03:16:05 | Νόμισμα
0,7700
0,7702
0,7701
0,7694
0,7715
0,7692
+0,0006
+0,08%
03:16:05 | Νόμισμα
0,8897
0,8903
0,8900
0,8897
0,8904
0,8893
+0,0004
+0,05%
03:16:06 | Νόμισμα
1,2732
1,2733
1,2733
1,2735
1,2747
1,2717
+0,0002
+0,01%
03:16:03 | Νόμισμα
0,7117
0,7118
0,7118
0,7120
0,7132
0,7116
0,0001
0,00%
03:16:04 | Νόμισμα