Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0444
1,0446
1,0445
1,0439
1,0468
1,0430
+0,0006
+0,06%
11:09:37 | Νόμισμα
1,2148
1,2152
1,2150
1,2125
1,2164
1,2108
+0,0025
+0,21%
11:09:41 | Νόμισμα
136,23
136,26
136,24
136,58
136,80
135,96
-0,34
-0,25%
11:09:43 | Νόμισμα
0,9546
0,9550
0,9548
0,9548
0,9575
0,9530
-0,0004
-0,04%
11:09:37 | Νόμισμα
0,6888
0,6890
0,6889
0,6882
0,6903
0,6854
+0,0008
+0,12%
11:09:43 | Νόμισμα
0,8593
0,8597
0,8595
0,8607
0,8621
0,8590
-0,0012
-0,14%
11:09:44 | Νόμισμα
1,2903
1,2907
1,2905
1,2893
1,2919
1,2878
+0,0014
+0,11%
11:09:42 | Νόμισμα
0,6232
0,6236
0,6234
0,6215
0,6234
0,6198
+0,0017
+0,27%
11:09:38 | Νόμισμα