Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,1131
1,1133
1,1132
1,1158
1,1163
1,1119
-0,0020
-0,18%
23:33:20 | Νόμισμα
1,2889
1,2894
1,2892
1,2898
1,2918
1,2866
-0,0009
-0,07%
23:33:18 | Νόμισμα
111,64
111,66
111,65
112,17
112,24
111,39
-0,52
-0,46%
23:33:18 | Νόμισμα
1,0205
1,0206
1,0206
1,0206
1,0228
1,0193
+0,0003
+0,02%
23:33:19 | Νόμισμα
0,7014
0,7015
0,7015
0,7014
0,7023
0,6989
-0,0001
-0,01%
23:33:14 | Νόμισμα
0,8634
0,8636
0,8635
0,8642
0,8655
0,8627
-0,0007
-0,08%
23:33:18 | Νόμισμα
1,3487
1,3488
1,3488
1,3493
1,3517
1,3481
-0,0002
-0,01%
23:33:18 | Νόμισμα
0,6620
0,6624
0,6622
0,6589
0,6630
0,6581
+0,0031
+0,47%
23:33:18 | Νόμισμα