Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0722
1,0723
1,0722
1,0713
1,0732
1,0707
+0,0009
+0,08%
10:03:37 | Νόμισμα
1,2439
1,2441
1,2440
1,2439
1,2459
1,2427
+0,0001
+0,01%
10:03:37 | Νόμισμα
139,23
139,25
139,24
139,59
139,66
139,21
-0,35
-0,25%
10:03:41 | Νόμισμα
0,9038
0,9040
0,9039
0,9063
0,9067
0,9033
-0,0024
-0,26%
10:03:37 | Νόμισμα
0,6671
0,6672
0,6672
0,6618
0,6684
0,6610
+0,0054
+0,82%
10:03:41 | Νόμισμα
0,8620
0,8621
0,8620
0,8614
0,8625
0,8610
+0,0006
+0,07%
10:03:41 | Νόμισμα
1,3398
1,3399
1,3398
1,3445
1,3451
1,3395
-0,0047
-0,35%
10:03:37 | Νόμισμα
0,6086
0,6088
0,6087
0,6070
0,6100
0,6064
+0,0017
+0,28%
10:03:41 | Νόμισμα