Ζωντανές Ισοτιμίες
Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,0579
1,0583
1,0581
1,0557
1,0586
1,0552
+0,0025
+0,24%
05:29:03 | Νόμισμα
1,2273
1,2277
1,2275
1,2231
1,2276
1,2227
+0,0042
+0,34%
05:29:05 | Νόμισμα
135,83
135,85
135,84
136,65
136,88
135,77
-0,81
-0,59%
05:29:06 | Νόμισμα
0,9335
0,9340
0,9337
0,9363
0,9372
0,9335
-0,0027
-0,28%
05:29:06 | Νόμισμα
0,6790
0,6792
0,6791
0,6766
0,6801
0,6763
+0,0023
+0,34%
05:29:06 | Νόμισμα
0,8619
0,8621
0,8620
0,8627
0,8636
0,8619
-0,0006
-0,07%
05:29:05 | Νόμισμα
1,3583
1,3585
1,3584
1,3594
1,3607
1,3570
-0,0011
-0,08%
05:29:04 | Νόμισμα
0,6399
0,6403
0,6401
0,6370
0,6411
0,6368
+0,0024
+0,38%
05:29:03 | Νόμισμα