Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,139
1,167
1,167
1,131
-0,015
-1,30%
14:38:57 | Αθήνα
15,895
16,340
16,440
15,835
-0,365
-2,24%
14:38:50 | Αθήνα
12,345
12,185
12,375
12,115
+0,275
+2,28%
14:27:04 | Αθήνα
14,03
14,02
14,09
13,99
+0,06
+0,43%
14:35:33 | Αθήνα
28,4900
28,4500
28,6000
28,3750
+0,1100
+0,39%
14:26:47 | Αθήνα
1,3315
1,3270
1,3320
1,3210
+0,0115
+0,87%
14:38:54 | Αθήνα
13,82
13,88
13,93
13,70
+0,07
+0,51%
14:33:45 | Αθήνα
14,9350
14,7550
14,9850
14,7500
+0,2100
+1,43%
14:36:36 | Αθήνα
9,66
9,69
9,73
9,64
-0,04
-0,41%
14:38:20 | Αθήνα