Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,689
1,640
1,690
1,619
+0,044
+2,67%
26/06 | Αθήνα
16,700
16,320
16,700
16,320
+0,200
+1,21%
26/06 | Αθήνα
9,505
9,568
9,617
9,482
-0,575
-5,70%
26/06 | Αθήνα
12,60
12,40
12,65
12,40
+0,10
+0,80%
26/06 | Αθήνα
34,4900
33,4600
34,4900
33,4100
+0,7000
+2,07%
26/06 | Αθήνα
1,9300
1,8940
1,9480
1,8920
+0,0360
+1,90%
26/06 | Αθήνα
23,24
22,90
23,24
22,54
-0,22
-0,94%
26/06 | Αθήνα
10,1000
9,9500
10,1200
9,8750
0,0000
0,00%
26/06 | Αθήνα
17,180
17,120
17,360
17,060
-0,020
-0,12%
26/06 | Αθήνα
1,89
1,85
1,90
1,84
+0,01
+0,69%
26/06 | Αθήνα