Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,012
1,003
1,031
1,000
+0,009
+0,85%
08/12 | Αθήνα
15,300
15,190
15,390
15,180
+0,090
+0,59%
08/12 | Αθήνα
13,230
13,090
13,230
13,090
+0,140
+1,07%
08/12 | Αθήνα
14,95
14,83
15,00
14,83
+0,12
+0,81%
08/12 | Αθήνα
23,0000
23,0200
23,0600
22,9400
-0,0400
-0,17%
08/12 | Αθήνα
1,7300
1,7180
1,7480
1,6960
+0,0120
+0,70%
08/12 | Αθήνα
20,42
20,26
20,42
19,97
+0,06
+0,29%
08/12 | Αθήνα
18,9400
18,9000
18,9600
18,5800
+0,1600
+0,85%
08/12 | Αθήνα
6,72
6,56
6,72
6,56
+0,15
+2,28%
08/12 | Αθήνα