Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,440
1,422
1,460
1,422
+0,005
+0,35%
17:10:27 | Αθήνα
16,250
16,100
16,480
16,100
+0,050
+0,31%
16:59:57 | Αθήνα
9,350
9,335
9,395
9,290
-0,030
-0,32%
17:10:31 | Αθήνα
12,30
12,18
12,32
12,04
+0,05
+0,41%
16:59:25 | Αθήνα
31,9000
32,0200
32,1500
31,6400
-0,0400
-0,13%
17:10:14 | Αθήνα
1,7280
1,6940
1,7380
1,6940
+0,0240
+1,41%
17:15:53 | Αθήνα
22,46
22,04
22,52
21,94
+0,30
+1,35%
17:15:36 | Αθήνα
9,4950
9,5200
9,5950
9,4950
-0,0050
-0,05%
16:58:45 | Αθήνα
19,200
19,000
19,200
18,880
+0,220
+1,16%
16:59:08 | Αθήνα
1,33
1,34
1,39
1,30
+0,03
+2,46%
17:16:35 | Αθήνα