Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,887
0,860
0,892
0,860
+0,041
+4,85%
19/01 | Αθήνα
13,440
13,330
13,665
13,255
+0,195
+1,47%
19/01 | Αθήνα
11,115
11,080
11,215
11,035
+0,095
+0,86%
19/01 | Αθήνα
13,08
13,09
13,16
12,95
+0,06
+0,46%
19/01 | Αθήνα
26,0000
26,0250
26,1800
25,9000
-0,1650
-0,63%
19/01 | Αθήνα
1,5620
1,5770
1,5980
1,5620
-0,0150
-0,95%
19/01 | Αθήνα
13,16
12,80
13,17
12,80
+0,33
+2,57%
19/01 | Αθήνα
12,5150
12,4300
12,5350
12,3600
+0,2250
+1,83%
19/01 | Αθήνα
7,33
7,20
7,38
7,20
+0,18
+2,45%
19/01 | Αθήνα