Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,145
1,119
1,147
1,115
+0,029
+2,60%
14:42:17 | Αθήνα
14,890
14,810
14,890
14,590
+0,090
+0,61%
14:41:44 | Αθήνα
9,068
8,963
9,095
8,943
+0,068
+0,76%
14:38:19 | Αθήνα
10,73
10,69
10,79
10,66
+0,03
+0,28%
14:42:05 | Αθήνα
30,4050
30,5200
30,5300
30,2950
+0,4150
+1,38%
14:40:13 | Αθήνα
1,5490
1,5640
1,5640
1,5490
+0,0010
+0,06%
14:42:13 | Αθήνα
21,18
21,20
21,23
21,02
+0,03
+0,14%
14:35:37 | Αθήνα
9,1200
9,0550
9,1250
9,0350
+0,0500
+0,55%
14:41:58 | Αθήνα
19,470
19,450
19,570
19,450
+0,110
+0,57%
14:41:34 | Αθήνα
1,34
1,34
1,35
1,33
+0,01
+0,75%
14:42:13 | Αθήνα