Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,595
1,632
1,648
1,581
-0,039
-2,39%
12/04 | Αθήνα
26,420
26,280
26,600
25,740
+0,140
+0,53%
12/04 | Αθήνα
16,300
16,230
16,450
16,230
+0,070
+0,43%
12/04 | Αθήνα
14,36
14,46
14,46
14,10
-0,09
-0,62%
12/04 | Αθήνα
28,1800
28,0000
28,4200
28,0000
+0,4800
+1,73%
12/04 | Αθήνα
26,42
26,88
27,12
26,40
-0,46
-1,71%
12/04 | Αθήνα
11,63
12,07
12,13
11,42
-0,39
-3,24%
12/04 | Αθήνα