Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,696
1,704
1,708
1,689
-0,029
-1,68%
16:02:23 | Αθήνα
24,970
24,960
25,260
24,910
+0,250
+1,01%
16:02:44 | Αθήνα
15,815
15,860
15,860
15,815
-0,215
-1,34%
15:59:23 | Αθήνα
33,1400
33,1400
33,1400
33,1400
+0,0400
+0,12%
15:39:13 | Αθήνα
23,47
23,54
23,65
23,47
-0,23
-0,97%
16:01:08 | Αθήνα
11,50
11,58
11,60
11,46
-0,20
-1,71%
16:03:02 | Αθήνα