Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,414
1,390
1,416
1,372
+0,042
+3,02%
02/06 | Αθήνα
22,600
22,000
22,600
21,920
+0,600
+2,73%
02/06 | Αθήνα
16,000
15,800
16,090
15,800
+0,250
+1,59%
02/06 | Αθήνα
14,65
14,54
14,69
14,52
+0,18
+1,24%
02/06 | Αθήνα
27,8900
27,8000
27,9400
27,5100
+0,2000
+0,72%
02/06 | Αθήνα
2,1900
2,2500
2,2500
2,1900
-0,0800
-3,52%
02/06 | Αθήνα
23,10
23,46
23,64
23,00
-0,26
-1,11%
02/06 | Αθήνα
29,0800
28,9800
29,2400
28,7200
+0,2600
+0,90%
02/06 | Αθήνα
9,88
9,74
9,88
9,68
+0,16
+1,59%
02/06 | Αθήνα