Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,569
1,517
1,577
1,481
+0,067
+4,46%
22/08 | Αθήνα
16,210
16,000
16,260
15,940
+0,210
+1,31%
22/08 | Αθήνα
9,450
9,620
9,620
9,420
-0,060
-0,63%
22/08 | Αθήνα
12,00
12,00
12,04
11,96
0,00
0,00%
22/08 | Αθήνα
29,8800
29,9900
29,9900
29,5000
+0,0400
+0,13%
22/08 | Αθήνα
2,2500
2,1950
2,2500
2,1600
+0,0900
+4,17%
22/08 | Αθήνα
21,26
21,54
21,64
21,20
+0,02
+0,09%
22/08 | Αθήνα
10,1800
10,2000
10,2000
10,0600
+0,1200
+1,19%
22/08 | Αθήνα
20,320
20,320
20,320
20,320
+0,000
+0,00%
19/08 | Αθήνα
2,78
2,68
2,83
2,65
+0,14
+5,30%
22/08 | Αθήνα