Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,160
1,154
1,170
1,153
+0,005
+0,43%
13:44:28 | Αθήνα
13,785
13,425
13,855
13,425
+0,470
+3,53%
13:38:50 | Αθήνα
13,705
13,770
13,770
13,555
-0,070
-0,51%
13:45:28 | Αθήνα
16,12
16,34
16,34
16,07
-0,17
-1,04%
13:45:17 | Αθήνα
29,2050
29,3200
29,4200
29,1650
+0,0450
+0,15%
13:45:03 | Αθήνα
1,4035
1,4085
1,4215
1,3970
+0,0055
+0,39%
13:45:20 | Αθήνα
13,36
13,37
13,41
13,32
+0,14
+1,06%
13:38:40 | Αθήνα
15,7000
15,7750
15,8800
15,6450
-0,0400
-0,25%
13:46:52 | Αθήνα
10,19
10,22
10,23
10,13
+0,07
+0,69%
13:45:28 | Αθήνα