Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,896
1,898
1,910
1,854
+0,026
+1,39%
13/12 | Αθήνα
19,000
18,810
19,000
18,680
+0,250
+1,33%
13/12 | Αθήνα
11,960
11,750
11,960
11,590
+0,230
+1,96%
13/12 | Αθήνα
13,00
13,33
13,33
12,98
-0,21
-1,59%
13/12 | Αθήνα
29,3800
29,3100
29,9000
28,9000
-0,0300
-0,10%
13/12 | Αθήνα
1,6440
1,6380
1,6600
1,6020
+0,0220
+1,36%
13/12 | Αθήνα
20,38
20,68
20,68
20,38
-0,12
-0,59%
13/12 | Αθήνα
9,8000
9,8300
9,9500
9,7500
-0,0150
-0,15%
13/12 | Αθήνα
3,92
3,90
4,02
3,83
+0,11
+2,89%
13/12 | Αθήνα