Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,890
1,955
1,994
1,890
-0,065
-3,32%
24/05 | Αθήνα
14,040
14,200
14,360
13,920
+0,080
+0,57%
24/05 | Αθήνα
9,540
9,510
9,630
9,465
-0,010
-0,10%
24/05 | Αθήνα
10,81
10,78
10,98
10,73
+0,03
+0,28%
24/05 | Αθήνα
29,7600
30,1600
30,1600
29,7600
-0,1900
-0,63%
24/05 | Αθήνα
1,6000
1,6320
1,6480
1,5960
-0,0420
-2,56%
24/05 | Αθήνα
18,30
18,52
18,74
18,30
-0,30
-1,61%
24/05 | Αθήνα
9,3300
9,3400
9,5500
9,3000
+0,0100
+0,11%
24/05 | Αθήνα
21,050
21,200
21,300
20,650
-0,150
-0,71%
24/05 | Αθήνα
2,08
2,17
2,20
2,01
-0,07
-3,35%
24/05 | Αθήνα