Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,983
1,969
1,986
1,956
+0,022
+1,12%
18/07 | Αθήνα
14,140
13,800
14,160
13,800
+0,200
+1,43%
18/07 | Αθήνα
9,700
9,745
9,900
9,700
-0,045
-0,46%
18/07 | Αθήνα
10,96
10,81
11,01
10,81
+0,11
+1,01%
18/07 | Αθήνα
31,9000
31,3400
31,9000
31,1100
+0,5600
+1,79%
18/07 | Αθήνα
2,1200
2,0500
2,1200
2,0200
+0,0700
+3,41%
18/07 | Αθήνα
18,04
17,66
18,04
17,64
+0,40
+2,27%
18/07 | Αθήνα
8,7800
8,6600
8,8000
8,6600
+0,1600
+1,86%
18/07 | Αθήνα
20,750
20,700
21,150
20,650
+0,100
+0,48%
18/07 | Αθήνα
1,92
1,90
1,93
1,90
+0,02
+0,79%
18/07 | Αθήνα