Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,104
1,082
1,113
1,075
+0,033
+3,08%
17:10:28 | Αθήνα
12,430
12,220
12,570
12,040
+0,310
+2,56%
17:10:03 | Αθήνα
7,915
7,760
7,957
7,732
+0,230
+2,99%
17:10:24 | Αθήνα
10,10
9,86
10,14
9,85
+0,29
+2,96%
17:10:20 | Αθήνα
25,6600
25,1150
25,7150
25,1150
+0,3600
+1,42%
17:10:11 | Αθήνα
1,2200
1,2210
1,2280
1,2130
-0,0100
-0,81%
17:10:11 | Αθήνα
20,18
19,91
20,48
19,86
+0,34
+1,71%
17:10:15 | Αθήνα
7,0600
7,1700
7,2450
6,9950
-0,0700
-0,98%
17:12:05 | Αθήνα
19,500
19,700
19,710
19,450
-0,100
-0,51%
17:11:03 | Αθήνα
1,22
1,22
1,24
1,18
+0,03
+2,52%
17:10:16 | Αθήνα