Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,950
0,918
0,952
0,883
+0,040
+4,40%
18/01 | Αθήνα
14,100
13,620
14,100
13,520
+0,340
+2,47%
18/01 | Αθήνα
8,350
8,190
8,450
8,140
+0,160
+1,95%
18/01 | Αθήνα
10,70
10,73
10,78
10,50
-0,09
-0,83%
18/01 | Αθήνα
28,9000
28,8000
28,9900
28,5400
+0,3700
+1,30%
18/01 | Αθήνα
1,2200
1,2340
1,2380
1,2060
-0,0140
-1,13%
18/01 | Αθήνα
21,15
21,00
21,25
20,80
-0,10
-0,47%
18/01 | Αθήνα
7,6700
7,7500
7,8100
7,6700
-0,0600
-0,78%
18/01 | Αθήνα
20,350
20,050
20,500
20,050
+0,150
+0,74%
18/01 | Αθήνα
1,28
1,32
1,33
1,27
-0,02
-1,39%
18/01 | Αθήνα