Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
1,230
1,216
1,250
1,199
+0,032
+2,67%
25/09 | Αθήνα
12,400
12,040
12,480
12,040
+0,220
+1,81%
25/09 | Αθήνα
9,650
9,480
9,650
9,405
+0,270
+2,88%
25/09 | Αθήνα
10,96
10,73
10,96
10,70
+0,23
+2,14%
25/09 | Αθήνα
28,7000
28,9900
28,9900
28,5400
+0,0400
+0,14%
25/09 | Αθήνα
1,4500
1,4460
1,4620
1,4220
-0,0200
-1,36%
25/09 | Αθήνα
23,00
23,30
23,30
22,60
-0,30
-1,29%
25/09 | Αθήνα
8,6900
8,6400
8,7200
8,4700
+0,1700
+2,00%
25/09 | Αθήνα
21,800
20,700
21,800
20,700
+0,850
+4,06%
25/09 | Αθήνα
1,42
1,45
1,47
1,42
+0,01
+0,71%
25/09 | Αθήνα