Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
5.529,1
5.529,2
5.529,2
5.326,2
5.558,0
5.392,6
+56,1
+1,03%
23:04:05
147,92
147,95
147,95
146,70
149,68
145,42
+1,25
+0,85%
23:04:03
0,27177
0,27279
0,27286
0,26883
0,27622
0,26606
+0,00403
+1,50%
23:04:06
66,440
66,490
66,440
64,960
67,170
64,870
+1,480
+2,28%
23:04:02
4.933,9
4.933,9
4.934,3
4.884,0
4.956,7
4.840,0
+50,4
+1,03%
23:04:04