Ισοτιμία
Προσφορά
Ερώτηση
Τελευταία
Άνοιγμα
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
10.095,0
10.096,0
10.096,0
9.836,8
10.255,0
9.871,8
+259,2
+2,63%
05:31:27
172,09
172,10
172,10
166,56
173,56
170,15
+5,54
+3,33%
05:31:30
0,24418
0,24470
0,24482
0,23614
0,24880
0,23627
+0,00868
+3,68%
05:31:36
65,800
65,910
66,030
65,050
66,420
65,730
+0,980
+1,51%
05:31:33
9.106,0
9.106,5
9.106,0
8.878,8
9.247,9
8.864,5
+227,2
+2,56%
05:31:36